POLYFUNKČNÝ DOM OBYTNÁ ZÓNA HLINY I., NOVÁ DUBNICA

ZELENÝ HÁJ BYTOVÝ DOM MARGARÉTA, ZVOLEN

HÁJIK BYTOVÝ DOM B, ZVOLEN

OBYTNÝ KOMPLEX DOLNÉ LÁNY 1. ETAPA, BOJNICE

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, TRENČÍN

REZIDENCIA PREDMESTSKÁ - NADSTAVBA POLYFUNKČNÝ OBJEKT ALTERIA CENTRUM, ŽILINA

BYTOVÝ DOM KORZO, PRIEVIDZA

BYTOVÉ DOMY PANORAMA 5x 16BJ, BANSKÁ BYSTRICA

BYTOVÝ DOM 14BJ, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE