ZELENÝ HÁJ BYTOVÝ DOM MARGARÉTA, ZVOLEN

OBYTNÝ KOMPLEX DOLNÉ LÁNY 1. ETAPA, BOJNICE

BYTOVÝ DOM KORZO, PRIEVIDZA

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, PRIEVIDZA

ZARIADENIE PRE SENIOROV, MELČICE LIESKOVÉ

NÁKUPNÉ CENTRUM HEXAGON, ŽARNOVICA