ZELENÝ HÁJ BYTOVÝ DOM MARGARÉTA, ZVOLEN

HÁJIK BYTOVÝ DOM B, ZVOLEN

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, TRENČÍN

REZIDENCIA PREDMESTSKÁ - NADSTAVBA POLYFUNKČNÝ OBJEKT ALTERIA CENTRUM, ŽILINA

PRÍSTAVBA HALY GEVORKYAN, VLKANOVÁ

BYTOVÝ DOM KORZO, PRIEVIDZA

BYTOVÉ DOMY PANORAMA 5x 16BJ, BANSKÁ BYSTRICA

ZARIADENIE PRE SENIOROV, MELČICE LIESKOVÉ

MANUFACTURING + MOUNTING, HRONSKÁ BREZNICA

BYTOVÝ DOM 14BJ, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE